Liesbreuk_onderwegnaarok Liesbreuk_consultchirurg Liesbreuk-operatie

Wat is een liesbreuk?

Een breuk (hernia) is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. De breuk is herkenbaar als een zwelling ter plaatse. Een liesbreuk geeft pijnklachten; een stekende en snijdende pijn in de lies. Ongeveer 20 procent van de patiënten heeft wel een zwelling, maar geen last. Ook andersom komt het voor; geen zwelling, maar wel klachten. Deze mensen blijken dan toch een liesbreuk te hebben.

 

Drukverhoging

De opening of verzwakking in de buikwand kan ontstaan door aangeboren factoren of door uitrekking van de buikwand zoals zwaar tillen, toename in lichaamsgewicht, persen of hoesten. Bij een liesbreuk bevindt de uitstulping zich in de liesstreek. Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf. Bij verhoging van de druk in de buik (zoals bij staan, bij persen of hoesten) kan er meer buikinhoud in de uitstulping komen. De breuk wordt dan groter. Dat kan dan meer klachten gaan geven. Een enkele keer komt het voor dat een breuk bekneld raakt. Dat gaat gepaard met veel pijn. Een spoedoperatie is dan nodig.

 

Mannen aandoening

De liesbreuk blijkt een echte mannen aandoening te zijn. In 2005 was 82% van de patiënt man in ziekenhuis St Jansdal. In 2006 lag dit percentage iets hoger, namelijk 89%. In 2005 was 35% van de patiënten in de leeftijd tussen 45 en 65 jaar en 20% bevond zich in de leeftijdscategorie 15-45 jaar. Een jaar later ligt deze verhouding iets anders en is het percentage in de leeftijdscategorie 15-45 jaar iets hoger. Namelijk, 15-45 jaar: 24% en de leeftijdscategorie 45-65: 30%.

 

Voorlichtingsfilmpjes liesbreuk

Ziet u liever beelden? Wij hebben enkele korte films laten ontwikkelen, die u op deze website kunt bekijken. In een daarvan legt de chirurg uit wat een liesbreuk precies is.