liesbreukoperatie

Voorafgaand aan de liesbreukoperatie

Telefonisch consult

Op de donderdagochtend voor de opname wordt u gebeld door de verpleegkundige van het pre-operatief bureau. Op welke dag zij belt, is afhankelijk van het moment waarop u de afspraak gemaakt heeft. Over het algemeen zal dit een week van tevoren zijn.

 

Vragen
Deverpleegkundige bespreekt met u een aantal aspecten uit de gezondheidsverklaring die u heeft gekregen. Vaak hebben patiënten het gevoel dat dit dezelfde vragen zijn, als die ook al bij het maken van de afspraak zijn gesteld. Dit is grotendeels waar, maar dit betekent voor het ziekenhuis een extra controle. De verpleegkundige zal extra vragen stellen als er onduidelijkheden zijn. Ook kunt u aan haar vragen stellen die u mogelijk nog heeft.
Tevens zal zij met u de voor- en nadelen van plaatselijke verdoving (ruggenprik) en algehele verdoving bespreken.

 

Anesthesie
Meer informatie vindt u in de folder over anesthesie die u dan ontvangt. De voorkeur bij deze operatie gaat uit naar een ruggenprik. Mocht u hier bezwaar tegen hebben en liever onder algehele narcose (een ‘roesje’) worden geholpen, kunt u dit bij de verpleegkundige aangeven. Zij zal dan overleg plegen met de anesthesist of het nodig is dat u van te voren nog een bezoek brengt aan de anesthesist. Mocht u nog vragen hebben voorafgaand aan de operatiedag dan adviseren wij u een bezoek te brengen aan de anesthesist en hier een aparte afspraak voor te maken.

 

Voorlichtingsfilmpjes liesbreuk
Ziet u liever beelden? Wij hebben enkele korte films laten ontwikkelen, die u op deze website kunt bekijken. In een daarvan legt de anesthesioloog uit hoe anesthesie bij een liesbreukoperatie gaat.