Liesbreukoperatie checklist Liesbreukoperatie checklist Liesbreukoperatie checklist

Safety Alert-procedure

Net als veel ziekenhuizen in Nederland is ook St Jansdal bezig met de implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Daarmee wordt beoogd de patiëntveiligheid in het ziekenhuis verder te verbeteren. Een van de instrumenten is de Safety Alert-procedure, een checklist voor de informatieoverdracht voor patiënten die een operatie zullen ondergaan. De lijst is specifiek toegesneden op de situatie in het St Jansdal en omvat alle controlepunten van voor tot na de operatie.

  

 

 

Hoe werkt de methode

De patiënt wordt ontvangen op de verpleegafdeling. Daar vult een verpleegkundige het eerste deel van de lijst in over de voorbereiding voor de operatie. Hierbij worden onder andere de volgende zaken gecheckt: de operatiezijde en locatie (plus aantekenen), allergieën, premedicatie, is er tijdig gestopt met bepaalde medicijnen, het infuusbeleid, de aanwezigheid dossiers en ga zo maar door.

 

Bij ontvangst op de Operatiekamer wordt deze informatie op het volgende deel van de lijst overgedragen aan de anesthesiemedewerker. Deze begeleidt de patiënt naar de OK. Door de hectiek van de dag kunnen onvolkomenheden optreden. Daarom vindt in St Jansdal voorafgaand aan de operatie standaard een zogenaamde time-out plaats.

 

De time-out houdt in dat alle betrokkenen bij de operatie (operend specialist, anesthesioloog, anesthesiemedewerker en OK-assistent) aanwezig zijn bij de laatste check voor de operatie. Punten als identiteit van de patiënt, locatie van operatiegebied, eventuele bijzonderheden als allergie of positionering tijdens de ingreep worden aan de hand van een checklist nog een keer rustig doorgenomen. De patiënt is dan nog bij bewustzijn en kan indien gewenst nog vragen stellen.

 

Na de operatie vindt een korte evaluatie plaats waarna de patiënt, voorzien van postoperatieve instructies, door de anesthesiemedewerker begeleid wordt naar de uitslaapkamer. Met het volgende deel van de lijst vindt daar de overdracht plaats. Er wordt geregistreerd hoe de operatie verlopen is, of er bijzonderheden waren, of er rekening gehouden moet worden met een drain of iets dergelijks en welke medicatie er is verstrekt.

 

Deze informatie wordt vervolgens door middel van het laatste deel van de checklist overgedragen aan de verpleegkundige van de afdeling. Deze neemt de patiënt mee terug naar de afdeling waar deze kan herstellen van de ingreep.