Polikliniek Dronten

Keurmerken, prijzen en ranglijsten van St Jansdal

St Jansdal heeft besloten om te stoppen met een aantal bekende zorgkeurmerken. Met dit besluit volgt het ziekenhuis andere ziekenhuizen in Nederland die vinden dat keurmerken geen onderscheidende waarde meer hebben. Wel kosten ze veel tijd en geld, wat ten koste gaat van de patiëntenzorg.


In de afgelopen jaren vlogen lintjes, vinkjes en vignetten de patiënten om de oren. Veel categorieën patiëntenzorg hebben wel een eigen keurmerk. Van kangoeroes voor couveusezorg, smileys voor kinderen tot aan roze lintjes voor borstkanker, het kan allemaal niet op. De keurmerken waren van grote waarde voor de kwaliteit van de patiëntenzorg. De keerzijde is echter dat medewerkers een enorme administratieve last ervaren met het bijhouden van veel eisen die bij de keurmerken horen.

 

Lees meer over het afschaffen van de keurmerken >  

 

augustus 2019 

Keurmerken en prijzen

Het St Jansdal behaalt regelmatig prijzen of keurmerken. Dit dankzij de inzet van alle medewerkers, die veel hart hebben voor hun werk. Toch is in de gezondheidszorg heel goed nog niet goed genoeg. Dat is de reden dat wij als ziekenhuis doorgaan met werken aan kwaliteit en veiligheid. Een hoge notering op ranglijsten is mooi, maar geen doel op zich. Goede zorg en tevreden patiënten. Daar gaat het om. De patiënt moet zich veilig, goed behandeld, geborgen en thuis voelen. ‘Je zorgt voor elkaar’, dat is het motto van St Jansdal.

 

Ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie

Nederlands Instituut voor Accreditatie van Zorginstellingen (NIAZ)

Behaald in: juli 2009

 

Het NIAZ controleert of zorginstellingen zó zijn georganiseerd dat ze zorg leveren die aantoonbaar van voldoende kwaliteit is. Een NIAZ-accreditatie geldt voor vier jaar. Van de 95 ziekenhuizen in Nederland zijn er 54 geaccrediteerd. Veertien ziekenhuizen, waaronder het St Jansdal, zijn voor de tweede keer en twee ziekenhuizen voor de derde keer geaccrediteerd. In de directe nabijheid van St Jansdal beschikt alleen de Isala klinieken in Zwolle over de NIAZ accreditatie. De initiele NIAZ-accreditatie heeft het St Jansdal behaald in 2006.

 

 

Mantelzorgvriendelijk ziekenhuis

Werk & Mantelzorg

Behaald in: november 2009

 

Het St Jansdal heeft de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ in ontvangst mogen nemen. Volgens de mantelzorgorganisatie werkt het St Jansdal aan het bespreekbaar maken van het thema. Er wordt samen met de Mantelzorger gewerkt aan het vinden van oplossingen op maat, denk hierbij bijvoorbeeld aan het toepassen van verlofregelingen. Het ziekenhuis stelt zich ook flexibel op bij het aanpassen van werktijden en wordt het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om even een aantal uren minder te werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top-zorg Predikaat voor de totale knie- en heupprothese

Zorgverzekeraar Menzis

Behaald in: oktober 2009

 

De behandeling van artrose door een totale knie- en heupprothese, is door zorgverzekeraar Menzis beoordeeld met het Topzorg-predikaat. Dit betekent dat het St Jansdal voldoet aan de criteria van ondermeer goede medische kwaliteit, snelle toegang en goede patiëntvoorlichting. Het is een keurmerk voor zeer goede zorg. Het St Jansdal had al in 2008 het predikaat behaald voor de behandeling van borstkanker, staar, spataderen, liesbreuk en meniscus.

 

 

 

Ultimo award

Ultimo

Behaald in: oktober 2009

 

Het St Jansdal heeft de eerste Ultimo Award in ontvangst mogen nemen tijdens het Ultimo Gebruikerscongres, waarvan het thema “Rust, Richting en Rendement” was. Het St Jansdal is tot winnaar gekozen vanwege de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, de visie op de toekomst en doordat vele oplossingen zich inmiddels in de praktijk bewezen hebben. 

 

 

 

Borstvoedingsvriendelijk ziekenhuis

Stichting zorg voor borstvoeding

Behaald in: juli 2009

 

De kraamafdeling en de kinder- en tienerafdeling hebben het borstvoedingscertificaat van Stichting Zorg voor Borstvoeding behaald. Dit betekent dat het ziekenhuis voldoet aan de voorwaarden voor een hoge kwaliteit aan begeleiding bij borstvoeding. De afdelingen hebben drie jaar flinke inspanningen geleverd om de punten op de i te zetten. Stichting Zorg voor Borstvoeding ziet erop toe dat het ziekenhuis zich aan alle tien vuistregels houdt en heeft grondig onderzoek gedaan. 

 

 

  4 Sterren voor Gastvrijheidszorg

Behaald in: mei 2009

 

In de gids ‘Gastvrijheidszorg met sterren’ heeft het St Jansdal het maximale aantal van vier sterren toegewezen gekregen. Van de beste tien genomineerden zijn we op de vijfde plaats geëindigd. De Sterrengids is een kwaliteitsgids voor eten, drinken, ambiance en service in zorginstellingen. De enthousiaste, gemotiveerde medewerkers, de gratis sterrenmaaltijd van restaurant Basiliek na vier weken opname, de vernieuwde gastenkamers, de roomservice en de warme uitstraling worden in de gids opmerkelijk genoemd. Basis voor de toekenning van sterren is een beoordeling door een deskundige, onafhankelijke inspecteur en jury.

 

 

 

Vier sterren voor apneuzorg

De ApneuVereniging Nederland

Ontvangen in: februari 2009

 

Het St Jansdal behoort tot een van de dertig topklinieken die zich bezighouden met de behandeling van slaapapneu. De ApneuVereniging Nederland onderzocht door middel van een patiënten tevredenheidsonderzoek de kwaliteit van diagnostiek, behandeling en begeleiding. Het St Jansdal ontving vier van de vijf sterren. Meer info op www.nvsap.nl.

 

 

 

Keurmerk Vaatzorg 2007 - 2008

Hart & Vaatgroep

Ontvangen in: februari 2009

 

Net als vorig jaar is de aandacht die het St Jansdal besteedt aan de zorg voor vaatpatiënten opnieuw bekroond met het Keurmerk Vaatzorg 2008. Nauwe samenwerking tussen interventieradioloog, vaatchirurgen en het vaatlab heeft zijn vruchten afgeworpen. Meer info op www.hartenvaatgroep.nl

 

 

 

Linnauspenning

Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement Noordwest-Veluwe en Flevoland

Ontvangen: januari 2009

 

St Jansdal heeft de Linnaeuspenning ontvangen voor onderneming van het jaar 2008 voor bewezen ondernemerschap, visie en creativiteit. "Het St Jansdal manifesteert zich als maatschappelijk ondernemer op bijzondere wijze en onderscheidt zich op uitzonderlijke wijze, en is daarmee een voorbeeld voor velen", aldus de juryleden.

 

 

 

 

 

 

 

Tweede plaats beste jaarverslagen

Ernst & Young

Beoordeling: februari 2009

 

Ziekenhuis St Jansdal eindigde als tweede in een onderzoek naar beste jaarverslagen van 2007. Het Erasmus MC heeft van alle zorginstellingen het beste jaarverslag. Dat blijkt uit een onderzoek van Ernst & Young. Volgens de onderzoekers is een duidelijk jaarverslag belangrijk bij het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Mensen kunnen via het verslag immers zien wat het ziekenhuis heeft gepresteerd op de verschillende terreinen. Uit het onderzoek blijkt ook dat het algehele kwaliteitsniveau van de verslaggeving nog steeds toeneemt, waardoor sprake is van een grotere transparantie in de zorg. 

 

 

 

Top-zorgpredikaat Menzis

Behaald in: oktober 2008

 

Ziekenhuis St Jansdal mag zich vanaf 1 oktober 2008 Topzorg-aanbieder van zorgverzekeraar Menzis noemen voor de behandeling van borstkanker, staar, spataderen, liesbreuk en meniscus. Het Topzorg-predikaat houdt in dat verzekerden van Menzis primair worden doorverwezen naar ziekenhuizen en behandelcentra met dit predikaat. Het Menzis Topzorg-contract met het St Jansdal loopt tot 2010.

 

 

 

Timmy-award

Stichting Dada

Ontvangen in: december 2008

  

Het St Jansdal heeft als eerste instelling de Timmie Award ontvangen. Deze prijs wordt vanaf heden ieder jaar toegekend aan een zorginstelling waar een toonaangevend kinderproject met behulp van financiering door de Stichting DaDa is uitgevoerd. De Stichting werd opgericht in 2000 en zet zich in voor het verbeteren en kindvriendelijk maken van de zorg aan kinderen in Nederland. Timmie Award 2008 heeft het St Jansdal ontvangen voor het giraffenproject met de naam ‘Angst verminderen bij kinderen’. Zie voor meer informatie www.vriendenvanstjansdal.nl 

 

 

 

Beste Werkgevers

Effectory en Volkskrant Banen

Behaald in: juni 2008

  

Het St Jansdal behoort in 2008 tot de Beste Werkgevers van Nederland! Het Beste Werkgeversonderzoek is door Effectory en Volkskrant Banen ontwikkeld om een objectief oordeel te kunnen vellen over werkgeverschap in Nederland. In 2008 hebben 154 organisaties zich gekwalificeerd als Beste Werkgever in de categorie goud, zilver of brons. Het St Jansdal mag zich zilveren werkgever noemen met een tevredenheidsscore van 7,6. Meer info op www.beste-werkgevers.nl.

 

 

 

Onderzoeksbureau Roland Berger

Top 5 beste ziekenhuizen

Beoordeling: december 2008 

  

In 2007 werd St Jansdal uitgeroepen tot het beste ziekenhuis in dit onderzoek. Ook in 2008 behoort St Jansdal tot de top 5. Er is door Roland Berger in 2008 geen ranglijst gepubliceerd, omdat in de ranglijsten de individuele ziekenhuizen sterk variëren in relatieve prestaties. Vijf ziekenhuizen staan echter wel vermeld in het rapport, omdat deze ziekenhuizen de afgelopen periode consequent beter scoorden dan de overige ziekenhuizen. Het gaat om: Nij Smellinghe in Drachten, Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen, Westfries Gasthuis in Hoorn, het Deventer Ziekenhuis en ons ziekenhuis St Jansdal.

 

 

 

Tweede Smiley en een vlag

Vereniging Kind & Ziekenhuis
Ontvangen in: maart 2008 

  

De vereniging Kind en Ziekenhuis kent smiley's toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun kindgerichte voorzieningen. In 2006 ontving de kinder- en tienerafdeling dit kwaliteitskeurmerk en in 2008 heeft de Vereniging het keurmerk ook toegekend voor wat betreft de dagbehandeling. Een dubbele smiley betekent een zogenaamde smileyvlag voor ziekenhuis St Jansdal!

 

 

 

5e positie St Jansdal website

Intercity Consultancy

Behaald in: november 2008 

 

Jaarlijks onderzoekt consultantsbureau Intercity Consultancy de websites van de Nederlandse ziekenhuizen in een zogeheten zorgwebmonitor. Zij beoordelen de internetsites op gebruiksvriendelijkheid, interactiviteit en transparantie. De website van ziekenhuis St Jansdal is op de 5e plaats geëindigd van de 94 onderzochte websites. Meer info op www.zorgwebmonitor.nl.

 

 

 

Initiële NIAZ-accreditatie

Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ)

Behaald in: 2006

 

 

 

 

 


 

Veiligvoedsel.nl

Ontvangen in: februari 2008 

  

Met de Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe heeft het ziekenhuis St Jansdal op meerdere terreinen een samenwerkingsverband, waaronder een partnerkeuken. Deze partnerkeuken heeft het keurmerk Veiligvoedsel.nl ontvangen. Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl dient een instelling een 7,5 of hoger te scoren. Tijdens deze keuring is er op ruim 500 punten getoetst. Ziekenhuis St Jansdal behaalde dus een 8,9. Met dit keurmerk voldoet de partnerkeuken aan de warenwettelijke gestelde eisen omtrent hygiëne en voedselveiligheid van Veiligvoedsel.nl.

 

 

 

 

CCKL certificaat voor het KCL

Ontvangen in: 2009

 

 

Het KCL van ons ziekenhuis ontving van het CCKL in 2001 hun accreditatiekeurmerk. Om de vier jaar vindt er een heraudit plaats om te zien of het lab nog wel recht heeft op deze accreditatie. Een accreditatiekeurmerk van CCKL toont onder andere aan dat onafhankelijke deskundigen hebben geconstateerd dat het laboratorium een goed en actief kwaliteitsbeleid voert. Ook de operationele procedures, theoretische en praktische kennis, klachtafhandeling en correctie van eventueel gemaakte fouten is als goed beoordeeld. Meer informatie op www.cckl.nl