Liesbreukoperatie St Jansdal

Wel of geen liesbreukmatje?

Liesbreukoperatie met of zonder mat? Een vraag die veel patiënten stellen. Dit komt mede door berichten in de media met kritische noten over liesbreukmatjes die chronische klachten veroorzaken. Chirurg Willem Akkersdijk merkt de invloed van deze berichten op de beeldvorming van zijn patiënten. Hij wil graag zijn expertise over dit onderwerp delen.

 

“Het draait om de goede patiëntenzorg en dat moeten we niet uit het oog verliezen. De wens van de patiënt staat centraal bij de keuze van een behandeling.” vertelt Akkersdijk. Volgens de richtlijnen in Nederland zou een liesbreuk verholpen moeten worden door middel van een liesbreukmatje, maar niet elke patiënt ziet dit als de beste oplossing. De chirurgen in het St Jansdal informeren patiënten over de mogelijkheden en willen indien nodig beargumenteerd van de richtlijn afwijken.

 

Alternatieve behandeling

Een liesbreuk verhelpen met een liesbreukmatje is dus niet de enige behandeling die het ziekenhuis aanbiedt. Als de patiënt vraagt naar een alternatieve operatie, dan wordt dat in overweging genomen. De chirurg bespreekt deze overweging met de patiënt. De keuze voor een bepaalde operatie blijft bij patiënt. Met als voorwaarde dat de deze behandeling medisch verantwoord is.

 

Liesbreukmatjes

"Bij een liesbreuk is de buikwand versleten. De structuren zijn hierdoor verstoord. Dit wordt in het St Jansdal voornamelijk verholpen door het plaatsen van een liesbreukmatje door middel van de innovatieve TREPP-techniek", vertelt Akkersdijk trots. Met de TREPP-operatie plaatst de chirurg via een klein sneetje het liesbreukmatje achter de buikwand. Dit is een snelle, precieze en veilige manier om een liesbreuk te behandelen met de kleinst mogelijke kans op complicaties.

 

Voordelen liesbreukmatjes

Een liesbreukmatje plaatsen via de TREPP-techniek heeft voor de patiënt meerdere voordelen. Met deze behandelmethode gaat het herstel na de operatie sneller en is de kans op chronische pijn of terugkeer van de breuk kleiner. In het St Jansdal worden liesbreukmatjes alleen door gespecialiseerde chirurgen geplaatst. Het is een ingreep die vaak wordt toegepast, waardoor zij veel kennis en ervaring hebben op dit gebied.

 

Innovaties

“Liesbreukchirurgie is zo oud als de weg naar Rome”, zegt Akkersdijk. Toch ontwikkelt ook dit aandachtsgebied zich nog steeds en dat zal de komende jaren ook zo blijven. Dit mede dankzij goed wetenschappelijk onderzoek, waar het St Jansdal momenteel een steentje aan bijdraagt. "In Nederland worden veel goede onderzoeken uitgevoerd op het gebied van liesbreuken. Het is eervol daaraan te mogen bijdragen", alsdus Akkersdijk.

 

In ons ziekenhuis zijn naast Willem Akkersdijk, ook Marc van Tilburg en Caroline Andeweg gespecialiseerd in liesbreukoperaties. Doordat zij deze operaties vaak uitvoeren, bouwen zij aan hun ervaring en daarmee aan de kwaliteit. Met als doel het verlenen van goede patiëntenzorg.

 

Bron: Cazcade december 2016