Liesbreukoperatie St Jansdal

Contact na de liesbreukoperatie

Op een afgesproken tijdstip wordt u gebeld door de assistente van de polikliniek chirurgie. Indien nodig maakt zij een controleafspraak met u. Als er in de tussentijd problemen ontstaan, kunt u natuurlijk altijd zelf bellen, zodat er eerder een afspraak ingepland wordt.

 

Neem in het geval van klachten in de eerste week na de operatie:

 

  • Op werkdagen contact op met de polikliniek chirurgie via 0341 – 463777.
  • ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend met de Spoedeisende Hulp van ziekenhuis St Jansdal via 0341 – 463964.

 

Na een week na de operatie dient u contact op te nemen met uw eigen huisarts.

 

’s Avonds, ’s nachts en in het weekend kunt u contact opnemen met de huisartsenpost via 0900 – 341 0 341.